Home
Nieuws
Producten en diensten
Tarieven
Algemene voorwaarden
Personalia
Opdrachtgevers
Contact
Links


'Gaan waarvoor we Staan!'‘Gaan waarvoor we Staan!’ is een nieuw product van Fiorire Talentontwikkeling-in-Zorg.

Het basisprogramma in 4 dagdelen is een toegankelijke, resultaatgerichte zoektocht naar de professionele identiteit en de opdracht van zorgteams in tijden van voortdurende verandering.

Het programma is ontwikkeld als een laagdrempelig hulpmiddel om met zorgteams de dialoog aan te gaan over hoe zij, in de verwarring als gevolg van actuele ontwikkelingen in de maatschappij en in de zorg, (weer) voor hun eigen professie willen gaan staan. “Wat willen we als team? Wat moeten we? Wat kunnen we? Wat doen we al? Wat gaan we doen?” Met andere woorden: “Waar staan we voor? Waar gaan we voor?”

Het programma is bedoeld voor teams in de ouderenzorg, in de zorg voor mensen met een beperking, in de geestelijke gezondheidszorg en in alle andere zorgsectoren waarin professionele zorgteams zichzelf opnieuw willen uitvinden.

Het basisprogramma bestaat uit een serie uitnodigende vragen die persoonlijk en/of als team worden beantwoord, aan de hand van het 4W-model:

1. Watskeburt (actuele ontwikkelingen en relevante omgevingsfactoren).

2. Wie ben ik? (de persoonlijke achtergrond, normen, waarden en overtuigingen van individuele teamleden).

3. Wie zijn wij? (gedeelde waarden, onderlinge verhoudingen en wat werkt in het team).

4. Wat is eigenlijk de bedoeling? (de opdracht van het team, de toegevoegde waarde en relevante doelen en acties).

Het team neemt aansluitend zelf de regie in het vastleggen van processtappen die voor hen in de komende periode relevant zijn. Alle teamleden zijn eigenaar van dit teamplan en eigenen zich één of meerdere taken toe, waardoor de focus gericht wordt op het gezamenlijk realiseren van doelen, waaronder de eigen teamontwikkeling.


Lees meer -->