Home
Nieuws
Wat wij doen
Tarieven
Algemene voorwaarden
Opdrachtgevers
Over ons
Contact
Links


Leren en ontwikkelen in een veilige situatie


Ondersteuning van het management

De primaire zorg is de 'core-business' van FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg. In het bijzonder de ondersteuning van medewerkers bij de ontwikkeling van relevante competenties ten behoeve van de primaire zorg. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg is dat beroepsontwikkeling bij voorkeur plaatsvindt op en rond de werkplek en naar aanleiding van situaties die er voor de betreffende medewerkers echt toe doen. Dat veronderstelt een werkplek die is ingericht als een plek waarin medewerkers veilig kunnen leren en ontwikkelen. FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg adviseert graag de betrokken procesmanager(s) om daartoe de juiste voorwaarden te scheppen, op het niveau van individuele medewerkers, van teams en van de organisatie als geheel.

Interim Opleidingsmanagement

Soms hebben medewerkers van de afdeling Opleidingen behoefte aan tijdelijke ondersteuning of aansturing. Ook kan de zorgorganisatie als geheel soms hulp van buitenaf gebruiken bij het formuleren en implementeren van strategisch opleidings- en leerbeleid. FIORIRE Talentontwikkeling-in-Zorg draagt daar graag een steentje aan bij!